Tamak.

Tamak ialah tidak berkongsi ilmu dengan orang lain.